Давлат ҳокимияти тизимида прокуратуранинг ўрни ва роли. (Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил). Ибрагимов З.С. 2010.

O'xshash kitoblar

Video

Darslar

Bibliografik

Ko'rsatkichlar

Gʻafur Gʻulom

O'zbekistonning taniqli yozuvchisi.