O’zbekistonning yangi davri tarixini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. Toshpo’latov Sh. 2023

O'xshash kitoblar

Video

Darslar

Bibliografik

Ko'rsatkichlar

Gʻafur Gʻulom

O'zbekistonning taniqli yozuvchisi.

Skip to content